Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

สภาผู้แทนสหภาพยุโรปอนุมัติแผนเตรียมคลื่นเข้าสู่ 4G

on 16/02/2012

สภาผู้แทนสหภาพยุโรป (European Paliament – EP) ได้อนุมัติแผนการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวจะเริ่มกำหนดให้รัฐที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องปล่อยคลื่นให้ตรงกัน โดยคลื่นก้อนแรกที่จะนำมาใช้งานคือบล็อค 800MHz ที่จะเปลี่ยนจากโทรทัศน์อนาล็อกมาใช้ในโทรศัพท์มือถือแบบ 4G แทน

ชาติต่างๆ ในสหภาพยุโรปนั้นเริ่มกระบวนการย้ายโทรทัศน์ออกจากระบบอนาล็อกไปแล้ว แต่ใบอนุญาตเดิมก็ยังไม่หมดอายุและยังมีการกระจายสัญญาณภาพบนความถี่เหล่านี้อยู่ แต่ภายในปลายปี 2012 นี้ ใบอนุญาตทั้งหมดจะหมดอายุลง แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ของสหภาพยุโรปจะล็อกให้ชาติต่างๆ ต้องเตรียมคลื่นความถี่บล็อคนี้เอาไว้สำหรับเครือข่าย 4G เหมือนๆ กัน ช่วยลดปัญหาการใช้ช่องสัญญาณไม่ตรงกันในแต่ละชาติได้มาก

ความได้เปรียบของความถี่ย่าน 800MHz อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถเดินทางได้ไกลมาก และสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้ดีกว่า เทียบกับคลืนความถี่สูงๆ ส่วนถ้าใครจำกันได้ ในสหรัฐฯ นั้นเลือกที่จะปล่อยคลื่นอนาล็อกเหล่านี้เป็นคลื่นเสรี>แทน นับว่าเป็นทางเลือกที่ต่างกันคนละฝั่ง

ที่มา – European Paliament

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: