Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

สมาคมแรงงานระบุ โรงงานของแอปเปิลเป็นระดับ ‘first class’

on 17/02/2012

ไม่นานมานี้แอปเปิลเพิ่งถูกโจมตีเกี่ยวกับการละเมิดแรงงานในจีน จนแอปเปิลตัดสินใจเข้าร่วมสมาคมแรงงาน (Fair Labour Association) เพื่อให้เข้าตรวจสอบสภาพของโรงงาน ในขณะที่การตรวจสอบต่างๆ กำลังดำเนินการ Auret van Heerden ประธานสมาคมแรงงานได้ออกมาให้ความเห็นอย่างไม่เป็นทางการว่าการปฏิบัติการต่างๆ ในโรงงานของแอปเปิลนั้นเป็นระดับ ‘first class’ ซึ่งสูงกว่าสภาพที่เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศจีนมาก

นอกจากนี้แล้วเขายังระบุว่า ความเบื่อและการที่ต้องจากบ้านมา (alienation) น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจฆ่าตัวตายของพนักงาน มากกว่าแรงกดดันของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่โรงงานสิ่งทอในประเทศจีนมีความเลวร้ายกว่านี้มาก นอกจากนี้แล้วการตัดสินใจเข้าร่วมสมาคมแรงงานของแอปเปิลเป็นสัญญาณที่ดีของแอปเปิลที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งแอปเปิลถือได้ว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีบริษัทแรกของโลกที่เข้าร่วมสมาคม

อย่างไรก็ตาม สมาคมแรงงานจะยังคงตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

Credit : blognone

ที่มา : AppleInsider

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: