Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

FeaturesInterviewForumJobsPress ReleaseLibraryCompany ProfileSearch BrowserID เป็น Mozilla Persona, เปลี่ยนชื่อ Firefox Personas เป็นอย่างอื่น

on 25/02/2012

โครงการ BrowserID คือโครงการของ Mozilla ที่ต้องการสร้างปุ่มล็อกอินเข้าเว็บไว้ที่ตัวเบราว์เซอร์ และให้เบราว์เซอร์คอยจัดการเรื่องการล็อกอินเข้าเว็บให้เราแทน (ข่าวเก่า) โครงการนี้ถือเป็น 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์ใหม่ของ Mozilla (ข่าวเก่า)

ล่าสุด Mozilla ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อโครงการ BrowserID เป็น Mozilla Persona เพราะสะท้อนความเป็น “ตัวตน” ของผู้ใช้ได้ชัดเจนกว่า ส่วนชื่อ BrowserID จะถูกนำไปเรียกโพรโตคอลทางเทคนิคแทน

อย่างไรก็ตาม Mozilla มีโครงการที่ใช้ชื่อ Persona อยู่ก่อนแล้วคือ Firefox Personas ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ Firefox ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังมาตกแต่งเบราว์เซอร์ได้ (เป็นการทำสกินแบบหนึ่ง) ซึ่งกรณีนี้ Mozilla ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อ Firefox Personas เป็นอย่างอื่น และกำลังอยู่ในกระบวนการประกวดชื่อใหม่กันอยู่

ที่มา – Mozilla

Credit : blognone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: