Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

WikiLeaks เริ่มเผยแพร่ข้อมูลภายในของ Stratfor แล้ว – CEO Stratfor ลาออก

on 27/02/2012

หลังจาก Anonymous ได้แฮกเข้าบริษัท Stratfor ซึ่งเป็นบริษัทด้านการรักษาความปลอดภัยและเป็นหนึ่งในคู่สัญญาของกองทัพสหรัฐฯ และได้ข้อมูลไปเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ WikiLeaks (ซึ่งอย่างที่รู้ๆ กันว่ามี Anonymous คอยสนับสนุน) ได้ทำการเผยแพร่อีเมลภายในทั้งหมดของบริษัท Stratfor บนเว็บไซต์ของ WikiLeaks โดยจำนวนอีเมลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นมีจำนวนมากกว่า 5 ล้านอีเมล ซึ่งเป็นอีเมลระหว่างเดือนกรกฎาคมปี 2004 จนถึงเดือนธันวาคมปี 2011

หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปไม่นาน George Friedman, CEO ของ Stratfor ก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตำแหน่ง CEO โดยเนื้อความภายในจดหมายลาออกนั้นถูกเผยแพร่บน pastebin แล้ว

ที่มา – Slashdot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: