Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ที่ชาร์จพลังแสงอาทิตย์สำหรับ IPHONE และ IPAD

on 02/03/2012

ที่ชาร์จพลังแสงอาทิตย์สำหรับ iPhone และ iPad เป็นพลังงานสำรองฉุกเฉินสำหรับแอปเปิ้ล และ iPad ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพภายใน 6000 mAh สามารถเก็บพลังงานผ่านทาง USB ได้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ในตัวที่สามารถดำเนินการต่อเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ในกรณีที่ไม่มีแหล่งพลังงานใดๆ ที่จะใช้ชาร์จได้ และยังทำหน้าที่เป็นขาตั้งสำหรับวาง iPad ต่อไปนีไร้กังวลหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมด เมื่อใช้งานนอกบ้าน สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลา เล็กกระทัดรัด สะดวกในการพกพา มีราคา 79 ยูโร หรือ $105 ราคาประมาณ 3,204 บาท

การใช้งานทำได้ 2 วิธี1. ชาร์จเก็บไฟได้โดยตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เวลาในการเก็บพลังประมาณ 7 ชั่วโมง และสามรถนำมาใช้งานได้ทันที2. ชาร์จโดยตรงจาก AC/USB ใช้เวลาในการเก็บพลังงานประมาณ1ชั่วโมง

Credit : beartai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: