Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ราคา NEW IPAD เครื่องหิ้ว MBK ประจำวันที่ 20 มีนาคม(รอบบ่าย) ราคาเริ่มต้นเหลือ 16,900 แล้ว

on 20/03/2012

หลังจากที่ทางทีมงานได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ว่า New iPad เครื่องหิ้วล๊อตแรกจะวางจำหน่ายในประเทศไทย แล้วในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับราคานั้นไม่แรงมากตามข่าว ต่างจากราคาเครื่องศูนย์ประมาณ 3,000 บาทในรุ่น Wifi และแพงกว่าปกติ และราว 12,000 บาทในรุ่น 4G + Wifi ในช่วงวันแรกๆล่าสุดวันที่ 20 มีนาคมราคายังคงมีการปรับลงต่อเนื่องดังนี้

  • New iPad 16GB Wifi จากราคา 17,800 บาท เหลือ 16,900 บาท
  • New iPad 32GB Wifi จากราคา 21,800 บาท เหลือ 20,900 บาท
  • New iPad 64GB Wifi จากราคา 25,900 บาท เหลือ 23,900 บาท

ลดลงสูงสุด 2,000 บาท

  • New iPad 16GB 4G+Wifi จากราคา 26,600 บาท เหลือ 23,900 บาท
  • New iPad 32GB 4G+Wifi จากราคา 29,900 บาท เหลือ 27,400 บาท
  • New iPad 64GB 4G+Wifi จากราคา 34,100 บาท เหลือ 31,000 บาท

ลดลงสูงสุด 3,100 บาท

ที่มา – Blink7,Aobmobile,flashfly.net


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: