Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ราคา NEW IPAD เครื่องหิ้ว MBK ประจำวันที่ 21 มีนาคม ราคาปรับลงอีก 500 บาท

on 21/03/2012

หลังจากที่ทางทีมงานได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ว่า New iPad เครื่องหิ้วล๊อตแรกจะวางจำหน่ายในประเทศไทย แล้วในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับราคานั้นไม่แรงมากตามข่าว ต่างจากราคาเครื่องศูนย์ประมาณ 3,000 บาทในรุ่น Wifi และแพงกว่าปกติ และราว 12,000 บาทในรุ่น 4G + Wifi ในช่วงวันแรกๆล่าสุดวันที่ 21 มีนาคมราคายังคงมีการปรับลงต่อเนื่องดังนี้

New iPad 16GB Wifi จากราคา 16,900 บาท เหลือ 16,900 บาท
New iPad 32GB Wifi จากราคา 20,900 บาท เหลือ 20,400 บาท
New iPad 64GB Wifi จากราคา 23,900 บาท เหลือ 23,600 บาท
ลดลงสูงสุด 500 บาท

New iPad 16GB 4G+Wifi จากราคา 23,900 บาท เหลือ 23,400 บาท
New iPad 32GB 4G+Wifi จากราคา 27,400 บาท เหลือ 26,900 บาท
New iPad 64GB 4G+Wifi จากราคา 31,000 บาท เหลือ 30,600 บาท
ลดลงสูงสุด 500 บาท

ที่มา – Blink7,Aobmobile,flashfly.net


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: