Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

9to5Mac เชื่อ Retina Display มาแน่บนแมค

on 24/03/2012

Retina Display9to5Mac ได้เขียนรายงานว่าเป็นไปได้สูงที่แอปเปิลจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้ Retina Display บนคอมพิวเตอร์แมคของตัวเองด้วย หากดูจากสิ่งที่แอปเปิลทำวันนี้กับ iPad และ Mountain Lion

ระบบปฏิบัติการใหม่ของแมค OS X 10.8 Mountain Lion มีการภาพกราฟฟิคต่าง ๆ ที่มาขนาดใหญ่กว่าเดิมสองเท่าแล้ว ไม่ต่างกับก่อนหน้านี้ที่แอปเปิลเริ่มทำกราฟฟิคขนาดใหญ่กว่าเดิมให้กับ iOS บน iPad ก่อนจะมีการเปิดตัว iPad ที่มีหน้าจอ Retina Display จริง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การทำ Retina Display สำหรับแมคจะไม่เหมือนกับ iPad เนื่องจากแอปเปิลไม่มีปัญหาเรื่อง fragmentation ของขนาดหน้าจอ และระยะห่างระหว่างตาของผู้ใช้กับหน้าจอขณะใช้งาน

ไม่วา่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมาใช้ Retina Display บนคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด เนื่องจากการผลิตหน้าจอความละเอียดสูง หรือ HiDPI display นั้นแอปเปิลจำเป็นทีจะต้องสั่งทำหน้าจอเป็นพิเศษ และหากยอดสั่งซื้อต่ำก็จะทำให้ต้นทุนของการผลิตจอภาพความละเอียดสูงสูงมาก ในกรณีของสินค้า iOS อย่าง iPad และ iPhone แอปเปิลไม่มีปัญหานี้เนื่องจากยอดขายที่สูงกว่าคอมพิวเตอร์อย่างแมคมาก

นอกจากนี้ จะยังคงมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ เพราะหน้าจอความละเอียดสูงใช้พลังงานมากกว่าหน้าจอธรรมดา อีกทั้งยังต้องการหน่วยประมวลผลกราฟฟิคที่มีพลังมากขึ้นอีกด้วย แต่ดูเหมือนว่าแอปเปิลอาจจะเลือกใช้ความสามารถของชิป Ivy Bridge ใหม่จากอินเทล ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการแสดงผลหน้าจอความละเอียด 4K ได้ด้วยตัวเอง

เช่นกัน ขนาดของแบตเตอรี่ก็อาจจะเป็นปัญหา ในเมื่อความต้องการในการใช้พลังงานสูงขึ้น แอปเปิลจะต้องหาทางยัดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเข้าไปในอุปกรณ์ของตัวเอง แต่หากดูจากกรณีของ iPad แล้ว พอสรุปได้ว่าแอปเปิลยอมที่จะเพิ่มขนาดและเพิ่มน้ำหนักสินค้าของตัวเอง หากต้องแลกมากับคุณสมบัติชูโรงอย่าง Retina Display นอกจากนี้การที่แอปเปิลเลือกที่จะตัดช่องอ่านแผ่นซีดี/ดีวีดีออกจากสินค้าของตัวเองทั้งหมด (ก่อนหน้านี้ก็เอาช่องใส่แผ่นออกจาก Mac mini แล้ว) ก็อาจจะทำให้แอปเปิลมีพื้นที่มากขึ้นที่จะใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นได้

เว็บ 9to5Mac เชื่อว่า Retina Display สำหรับแมคคงจะมาแน่นอน แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ และจะมาพร้อมกับการอัพเดตสินค้าตระกูลแมครอบใหม่ของแอปเปิลปีนี้หรือไม่

ที่มา – 9to5Mac


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: