Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

พนักงานจากโรงงาน FOXCONN ในประเทศจีนจีนประท้วงขอขึ้นค่าจ้าง

on 26/03/2012

ก่อนหน้านี้เมื่อ 13 มีนาคม 2555 พนักงานหลายร้อยคนจากโรงงาน Foxconn ซึ่งผลิตอุปกรณ์ให้กับทางบริษัท Apple ในมณฑลชานซี (Shanxi) ทางตอนเหนือของประเทศจีน ได้ประท้วงจากปัญหาข้อพิพาทเรื่องการว่าจ้างและการจ่ายเงินซึ่งยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงได้รวมตัวกันเพื่อนัดหยุดงาน

ภาพในข่าวถ่ายจากบริเวณโรงงานในย่านเซียวเตี้ยน (Xiaodian) ในเมืองไท่หยวน (Taiyuan) ซึ่งทางผู้จัดการของบริษัท Foxconn ได้ออกมายืนยันว่ามีคนงานบางส่วนได้หยุดงานจริง แต่ยังปฏิเสธที่จะระบุจำนวนคนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประท้วงครั้งนี้ และเผยว่าทางโรงงานได้เข้าไปเจรจากับผู้ประท้วงเรียบร้อยแล้ว

Credit : SiamPhone


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: