Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ราคา NEW IPAD เครื่องหิ้ว MBK ประจำวันที่ 27 มีนาคม รุ่น 4G มีการปรับราคาลงอีก 500 บาท

on 27/03/2012


หลังจากที่ทางทีมงานได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้ว่า New iPad เครื่องหิ้วล๊อตแรกจะวางจำหน่ายในประเทศไทย แล้วในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับราคานั้นไม่แรงมากตามข่าว ต่างจากราคาเครื่องศูนย์ประมาณ 3,000 บาทในรุ่น Wifi และแพงกว่าปกติ และราว 12,000 บาทในรุ่น 4G + Wifi ในช่วงวันแรกๆล่าสุดวันที่ 27 มีนาคมราคายังคงมีการปรับลงต่อเนื่องดังนี้

 

  • New iPad 16GB Wifi จากราคา 16,900 บาท เหลือ 16,800 บาท
  • New iPad 32GB Wifi จากราคา 20,400 บาท เหลือ 20,600 บาท
  • New iPad 64GB Wifi จากราคา 23,600 บาท เหลือ 23,700 บาท

ลดลงสูงสุด 100 บาท

  • New iPad 16GB 4G+Wifi จากราคา 22,200 บาท เหลือ 21,800 บาท
  • New iPad 32GB 4G+Wifi จากราคา 25,400 บาท เหลือ 25,000 บาท
  • New iPad 64GB 4G+Wifi จากราคา 29,100 บาท เหลือ 28,600 บาท

ลดลงสูงสุด 500 บาท

ที่มา – Aobmobile,flashfly.net


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: