Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

แอปเปิลในออสเตรเลีย บอกยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่เข้าใจว่า IPAD ใช้ 4G ในออสเตรเลียได้

on 28/03/2012

the-new-ipad

หลังจากที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลีย (ACCC) ได้ออกมาบอกว่าการโปรโมท iPad ใหม่ของแอปเปิลที่ไม่รองรับการใช้งาน 4G LTE ในออสเตรเลียว่า “iPad with Wi-Fi + 4G” ถือว่าเป็นการพยายามที่จะทำให้ลูกค้าสับสน ล่าสุด แอปเปิลได้ออกมาบอกว่าลูกค้าที่เข้าใจผิด สามารถนำ iPad มาคืนกับแอปเปิลได้

โดยทีมกฎหมายของแอปเปิลกล่าวว่า แอปเปิลไม่เคยอ้างว่า iPad ใหม่นี้จะใช้งานได้กับเครือข่าย LTE ของ Telstra ผู้ให้บริการ LTE เพียงรายเดียวของออสเตรเลียในตอนนี้ และยังบอกศาลอีกว่า iPad ใหม่นี้สามารถใช้งานความเร็วที่บางประเทศเรียกว่าเป็นความเร็ว 4G ได้ โดยแอปเปิลจะเริ่มส่งอีเมลแจ้งให้ผู้ซื้อทุกคนทราบว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน LTE ในประเทศออสเตรเลียบนช่วงความถี่ 1,800 MHz ได้ และจะย้ำอีกครั้งก่อนที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย

ในสหรัฐ ความเร็ว HSPA+ หรือที่ในบ้านเราชอบเรียกกันว่า 3G+ ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 42Mbps ถูกทำการตลาดว่าเป็นความเร็ว 4G แต่การทดสอบหลาย ๆ ครั้งการใช้งานจริงบนเครือข่าย HSPA+ นอกสหรัฐฯ ทำความเร็วได้สูงกว่า LTE ในสหรัฐฯ เสียเอง (ตามวีดีโอข้างล่าง)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: