Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

Apple iOs 6.0 เตรียมปล่อยอัพเดทและพร้อมดาวน์โหลด มิถุนายนนี้ (ลือสะบัดช่อ)

on 31/03/2012

ios 6.0

แหล่งข่าวมีรายงานเปิดเผยว่า Apple เตรียมปล่อยFirmware iOs 6.0 ในงาน WWDC 2012 ที่จะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาแอปเปิ้ลมีการเปิดตัวiOS, OS X หรือผลิตพันธ์ใหม่ ทุกครั้งในงาน Worldwide Developers Conference และครั้งนี้ทาง Apple ก็ได้เตรียมงานพร้อมจองสถานที่เพื่อจัดงานไว้เรียบร้อยแล้ว

WWDC : Worldwide Developers Conference : เปิดตัว iOS 6

   WWDC เป็นงานประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple โดยมีจุดประสงค์หลักๆ คือประกาศเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างiOS, OS X รวมไปถึงผลิตพันธ์ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นปีก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัว iPhone 3GS และ iPhone 4 และทางแอปเปิ้ล ก็ได้เตรียมสถานที่ในการจัดงาน WWDC 2012 ไว้แล้วที่ San Francisco’s Moscone West Center ส่วนวันนั้นยังไม่มีการระบุว่าเป็นวันที่เท่าไร แต่อยู่ในช่วงวันที่ 11 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2555 นี้ และนักวิเคาะห์มีการคาดการณ์ทางแอปเปิ้ลจะมีการเปิดตัว iOs 6.0 ในงานนี้นั่นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: