Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

การลงมติมาตรฐาน Nano SIM เลื่อนไปอย่างน้อยหนึ่งเดือน หลังหาข้อสรุปไม่ได้

on 02/04/2012

การชี้อนาคตของ Nano SIM ดูเหมือนจะต้องรอไปอีกหน่อย หลังจากที่การลงมติเลือกมาตรฐานดังกล่าวไม่มีการโหวตเลือกเกิดขึ้น และมีการถกเถียงทางด้านกฏหมายแทน โดยทั้งสองฝั่งที่เสนอมาตรฐาน (แอปเปิล และโนเกีย) ต่างออกแบบหน้าตาของ Nano SIM อิงกับสิทธิบัตรที่ตัวเองถืออยู่ และจากการที่ไม่สามารถโหวตได้ในครั้งนี้มีผลทำให้ต้องเลื่อนการลงมติออกไปอย่างน้อย 30 วัน

เพิ่มเติมในส่วนของหน้าตา Nano SIM ของฝั่งโนเกียที่คล้ายกับ micro SD ที่ใช้ในปัจจุบันมาก ซึ่งอาจมีบางส่วนอยู่ในสิทธบัตรที่มีในครอบครองของบริษัทผลิตเมมโมรี่เช่น SanDisk, Toshiba และ Panasonic ได้

ส่วนรูปคร่าวๆ ของ Nano SIM ทั้งฝั่งแอปเปิล และโนเกียสามารถดูได้จากข่าวเก่าครับ

ที่มา – TechWeek

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: