Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

ราคา NEW IPAD เครื่องหิ้ว MBK ประจำวันที่ 3 เมษายน ราคายังคงทรงตัว

on 04/04/2012


หลังจากที่ทางทีมงานได้นำเสนอข่าวไปแล้วว่า New iPad เครื่องหิ้วล๊อตแรกจะวางจำหน่ายในประเทศไทย แล้วในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับราคานั้นไม่แรงมากตามข่าว ต่างจากราคาเครื่องศูนย์ประมาณ 3,000 บาทในรุ่น Wifi และแพงกว่าปกติ และราว 12,000 บาทในรุ่น 4G + Wifi ในช่วงวันแรกๆ ล่าสุดวันที่ 3 เมษายนราคายังคงมีการปรับลงต่อเนื่องดังนี้

  • New iPad 16GB Wifi จากราคา 16,700 บาท เหลือ 16,700 บาท
  • New iPad 32GB Wifi จากราคา 20,400 บาท เหลือ 20,400 บาท
  • New iPad 64GB Wifi จากราคา 24,100 บาท เหลือ 23,700 บาท

ลดลงสูงสุด 400 บาท

  • New iPad 16GB 4G+Wifi จากราคา 21,000 บาท เหลือ 20,900 บาท
  • New iPad 32GB 4G+Wifi จากราคา 25,200 บาท เหลือ 25,000 บาท
  • New iPad 64GB 4G+Wifi จากราคา 28,200 บาท เหลือ 28,400 บาท

ลดลงสูงสุด 200 บาท

ที่มา – Aobmobile,flashfly.net


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: