Fix It Device

How To Fix Device And Selling Case and Other Accessories

About

จุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในเรื่องต่างๆ ในด้าน Software และ Hardware และเป็นแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทุกๆคนสามารถเข้าถึงข่าวด้าน iT ในส่วนของ Apple และ BlackBerry ได้ง่ายขึ้น และจะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆเช่น Replacement Part และ Case ซึ่งทุกคนสามารถซ่อมและหาซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ขอบคุณคับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: